اخبار و اطلاع رسانی ها نمایش همه

اساتید

علی بازگشا
امنیت اطلاعات

امنیت کاربری در رسانه های اجتماعی

صفحه توییترصفحه اینستاگرام
سیدسجاد طباطبائیان
جریان شناسی

جریان شناسی سیاسی و افکار سنجی

صفحه توییتر

پیمان طالبی
نویسندگی

نویسندگی خلاق و مینی مال نویسی در رسانه های اجتماعی

صفحه توییترصفحه اینستاگراموبگاه رسمی پیمان طالبی
سیدپویان حسین پور
عملیات روانی

عملیات روانی در رسانه های اجتماعی

صفحه توییترصفحه اینستاگرام

علی رجبی
خبرنگاری

سوژه یابی و ایده پردازی

صفحه توییترصفحه اینستاگرام
حسن عباسی
رئیس اندیشکده یقین

متخصص مباحث استراتژیک

صفحه توییترصفحه اینستاگرام

علی میربگ
ژانرشناسی

ژانر شناسی در رسانه های اجتماعی

مرتضی تسخیری
کمپین سازی

کمپین سازی و چارچوب عملکرد بین المللی در رسانه های اجتماعی

سیدکمال ذاکری
طراحی گرافیک
هانی هاشمی
دیپلماسی

دیپلماسی عمومی در رسانه های اجتماعی

صفحه توییتر

حسین کازرونی
کمپین سازی

کمپین سازی و چارچوب عملکرد بین المللی در رسانه های اجتماعی

سیدحسین جوادی
موشن گرافیک